Altium Wiki

Information and resources for electronic product designers

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Odinstalowanie programu Altium Designer jest dokonywane przy użyciu aplikacji Altium Uninstaller. Aplikacja ta jest dostępna przez uruchomienie pliku AltiumUninstaller.exe. Plik ten jest dostępny na stronie AltiumLive i domyślnie zapisywany jest do tej samej lokacji co AltiumInstaller.exe.

Image Modified

W zakładce Altium Designer Installations wyświetlona jest lista wszystkich instalacji Altium Designer (od AD10) wraz z informacją, czy dana rewizja / wersja jest zainstalowana czy też nie oraz ścieżką do głównego katalogu instalacyjnego (gdzie znajduje się plik DXP.exe). Kliknij na danym wpisie, by wyświetlić dodatkowe informacje.

...

Przy każdej pozycji wyświetlana jest informacja o ilości miejsca na dysku zajmowana przez dane.

Image Modified

Panel

By całkowicie usunąć instalację Altium Designer z komputera, najpierw usuń pobrane dane, a następnie zaznacz instalację i kliknij Remove Completely.