Altium Wiki

Information and resources for electronic product designers

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current ·  View Page History

Kluczowym elementem ułatwiającym instalację wielu niezależnych rewizji tej samej wersji platformy jest możliwość zdefiniowania, podczas wstępnej instalacji, różnych katalogów instalacyjnych w lokacjach Program Files i Shared Documents.

System korzysta z identyfikatorów Globally Unique Identifier (GUID) dla każdej niezależnej instalacji danej rewizji. Identyfikator ten jest wykorzystywany do rozróżnienia katalogów oraz wpisów w rejestrze systemowym. Dzięki identyfikatorom, uruchamiając określoną rewizję programu, system obsługuje tylko te pliki i wpisy rejestru, które powiązane są z tą rewizją.

Gdzie są Przykłady i Biblioteki?

We all can appreciate using examples to get us up-and-running with specific aspects of the software. At times, such examples showcase a feature, or set of features, that makes the learning curve a little less steep. In a similar fashion, we like to have access to a pre-developed set of libraries, giving us a boost in the choice of components we can use 'out-of-the-box'.

Rest-assured that we very much still have a host of example design projects and component libraries available for you to explore and use within your installation of Altium Designer. Use the following links to access pages containing links to download examples and libraries as required:

A limited selection of example designs are installed by default through the Examples plugin, part of the System Components category of core system plugins. In addition, further reference designs and component libraries are available through AltiumLive Vault Services, contained within vaults located on the Content page of the AltiumLive community website.

Installing Multiple Revisions of the same Platform Version

Altium Designer pozwala na instalację wielu różnych wersji programu na tym samym komputerze. Można, na przykład, jednocześnie uruchomić Summer 08, Winter 09 i Summer 09, jeśli to konieczne. Jednakże możliwość instalacji wielu rewizji tej samej wersji programu nie była do tej pory możliwa.

Zmiany w sposobie instalacji programu umożliwiają instalację różnych rewizji tej samej platformy instalacyjnej Altium Designer. Dzięki temu możesz mieć bezpośredni i niezależny dostęp do kolejnych rewizji.

Installation Folders

W celu przedstawienia struktury katalogów instalacyjnych, poniżej przedstawiono przykład dwóch rewizji platformy instalacyjnej Altium Designer, pierwszej zainstalowanej w domyślnym katalogu (\AD 10) oraz drugiej, zainstalowanej na identycznej ścieżce, lecz w innym katalogu (\AD 10 - 21yyy).

Windows 7 (or Windows Vista)

 • The main installation path for a particular build of Altium Designer is:
   
  \Program Files (x86)\Altium\<SpecifiedProgramFilesLocation>
   
  For the example builds, the paths would therefore be:
   
  \Program Files (x86)\Altium\AD 10
  \Program Files (x86)\Altium\AD 10 - 21yyy
   
 • Examples, libraries and templates for a particular build can be found in the following directory:
   
  \Users\Public\Documents\Altium\<SpecifiedSharedDocumentsLocation>
   
  For the example builds, the paths would therefore be:
   
  \Users\Public\Documents\Altium\AD 10
  \Users\Public\Documents\Altium\AD 10 - 21yyy
   
 • System application data (Mesh, Portal Cache, Updates) and security files (license ALF) for a particular build can be found in the following two directories:
   
  \ProgramData\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  \ProgramData\Altium\<PlatformVersion> <GUID>_Security
   
  For the example builds, the paths might therefore be (inserting example GUIDs):
   

  {{\ProgramData\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\ProgramData\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  _Security}}


  {{\ProgramData\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}


  {{\ProgramData\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  _Security}}


   
 • User application data files (including: DXP.rcs, UserTools.tlt, AdvPCB.dft, AdvSch.dft, last workspace, PCB view configurations) for a particular build can be found in the following directory:
   
  \Users\<ProfileName>\AppData\Roaming\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  For the example builds, and a user profile of Des Igner, the paths would therefore be:
   

  {{\Users\Des Igner\AppData\Roaming\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\Users\Des Igner\AppData\Roaming\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}


   
 • User local application data for a particular build can be found in the following directory:
   
  \Users\<ProfileName>\AppData\Local\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  For the example builds, and a user profile of Des Igner, the paths would therefore be:
   

  {{\Users\Des Igner\AppData\Local\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\Users\Des Igner\AppData\Local\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}

Windows XP

 • The main installation path for a particular build of Altium Designer is:
   
  \Program Files\Altium\<SpecifiedProgramFilesLocation>
   
  For the example builds, the paths would therefore be:
   
  \Program Files\Altium\AD 10
  \Program Files\Altium\AD 10 - 21yyy
   
 • Examples, libraries and templates for a particular build can be found in the following directory:
   
  \Documents and Settings\All Users\Documents\Altium\<SpecifiedSharedDocumentsLocation>
   
  For the example builds, the paths would therefore be:
   
  \Documents and Settings\All Users\Documents\Altium\AD 10
  \Documents and Settings\All Users\Documents\Altium\AD 10 - 21yyy
   
 • System application data (Mesh, Portal Cache, Updates) and security files (license ALF) for a particular build can be found in the following two directories:
   
  \Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  \Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\<PlatformVersion> <GUID>_Security
   
  For the example builds, the paths might therefore be (inserting example GUIDs):
   

  {{\Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  _Security}}


  {{\Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}


  {{\Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  _Security}}


   
 • User application data files (including: DXP.rcs, UserTools.tlt, AdvPCB.dft, AdvSch.dft, last workspace, PCB view configurations) for a particular build can be found in the following directory:
   
  \Documents and Settings\<ProfileName>\Application Data\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  For the example builds, and a user profile of Des Igner, the paths would therefore be:
   

  {{\Documents and Settings\Des Igner\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\Documents and Settings\Des Igner\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}


   
 • User local application data for a particular build can be found in the following directory:
   
  \Documents and Settings\<ProfileName>\Local Settings\Application Data\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  For the example builds, and a user profile of Des Igner, the paths would therefore be:
   

  {{\Documents and Settings\Des Igner\Local Settings\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\Documents and Settings\Des Igner\Local Settings\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}

Deinstalacja

Odinstalowanie programu Altium Designer jest dokonywane przy użyciu aplikacji Altium Uninstaller. Aplikacja ta jest dostępna przez uruchomienie pliku AltiumUninstaller.exe. Plik ten jest dostępny na stronie AltiumLive i domyślnie zapisywany jest do tej samej lokacji co AltiumInstaller.exe.

By całkowicie usunąć instalację Altium Designer z komputera, najpierw usuń pobrane dane, a następnie zaznacz instalację i kliknij Remove Completely.

W zakładce Global Info wyświetlona zostaje lista wszystkich zainstalowanych sterowników, które również można odinstalować jeśli to konieczne. Kliknij przycisk Clean, by usunąć wszystkie dane pobrane przez Altium Download Manager. Zostanie wyświetlone okno Items to Clean, z poziomu którego możesz wybrać, jakie dane chcesz usunąć:

 • Repository Builds Cache – domyślnie zlokalizowane w \ProgramData\Altium\AltiumRepository (Windows 7) lub \Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AltiumRepository (Windows XP).
 • Download Manager Data – zlokalizowane w \ProgramData\Altium\AltiumDownloadManager (Windows 7) lub \Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AltiumDownloadManager (Windows XP).
 • Plugin Content Cache – zlokalizowane w \ProgramData\Altium\PluginContentCache (Windows 7) lub \Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\PluginContentCache (Windows XP).

Przy każdej pozycji wyświetlana jest informacja o ilości miejsca na dysku zajmowana przez dane.


W zakładce Altium Designer Installations wyświetlona jest lista wszystkich instalacji Altium Designer (od AD10) wraz z informacją, czy dana rewizja / wersja jest zainstalowana czy też nie oraz ścieżką do głównego katalogu instalacyjnego (gdzie znajduje się plik DXP.exe). Kliknij na danym wpisie, by wyświetlić dodatkowe informacje.

Trzy przyciski odpowiadają poszczególnym stopniom odinstalowania programu:

 • Uninstall – usuwa katalogi instalacyjne (plików programu i współdzielonych dokumentów), lecz pozostawia katalogi preferencji. Pozwala to na import tych preferencji do innych instalacji.
 • Remove Preferences – usuwa katalogi preferencji, pozostawiając pozostałe katalogi.
 • Remove Completely – całkowicie usuwa daną instalację.


Labels
 • None