Altium Wiki

Information and resources for electronic product designers

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current ·  View Page History

Kluczowym elementem ułatwiającym instalację wielu niezależnych rewizji tej samej wersji platformy jest możliwość zdefiniowania, podczas wstępnej instalacji, różnych katalogów instalacyjnych w lokacjach Program Files i Shared Documents.

System korzysta z identyfikatorów Globally Unique Identifier (GUID) dla każdej niezależnej instalacji danej rewizji. Identyfikator ten jest wykorzystywany do rozróżnienia katalogów oraz wpisów w rejestrze systemowym. Dzięki identyfikatorom, uruchamiając określoną rewizję programu, system obsługuje tylko te pliki i wpisy rejestru, które powiązane są z tą rewizją.

Gdzie są Przykłady i Biblioteki?

Aktualnie wszystkie biblioteki elementów, przykłady oraz projekty referencyjne można pobrać ze stron Altium Wiki lub AltiumLive:

Domyślnie instaluje się niewielka ilość przykładów poprzez moduł Examples, część kategorii System Components. Dodatkowo, kolejne projekty referencyjne i biblioteki komponentów są dostępne z serwerów Altium Vault na stronie Content serwisu AltiumLive.

Instalacja wielu rewizji tej samej wersji platformy instalacyjnej

Altium Designer pozwala na instalację wielu różnych wersji programu na tym samym komputerze. Można, na przykład, jednocześnie uruchomić Summer 08, Winter 09 i Summer 09, jeśli to konieczne. Jednakże możliwość instalacji wielu rewizji tej samej wersji programu nie była do tej pory możliwa.

Zmiany w sposobie instalacji programu umożliwiają instalację różnych rewizji tej samej platformy instalacyjnej Altium Designer. Dzięki temu możesz mieć bezpośredni i niezależny dostęp do kolejnych rewizji.

Katalogi instalacyjne

W celu przedstawienia struktury katalogów instalacyjnych, poniżej przedstawiono przykład dwóch rewizji platformy instalacyjnej Altium Designer, pierwszej zainstalowanej w domyślnym katalogu (\AD 10) oraz drugiej, zainstalowanej na identycznej ścieżce, lecz w innym katalogu (\AD 10 - 21yyy).

Windows 7 (or Windows Vista)

 • Główna ścieżka instalacji dla określonej rewizji Altium Designer ma postać:
   
  \Program Files (x86)\Altium\<SpecifiedProgramFilesLocation>
   
  Dla przykładowych rewizji, katalogi będą miały postać:
   
  \Program Files (x86)\Altium\AD 10
  \Program Files (x86)\Altium\AD 10 - 21yyy
   
 • Przykłady, biblioteki i szablony można znaleźć w katalogu:
   
  \Users\Public\Documents\Altium\<SpecifiedSharedDocumentsLocation>
   
  Dla przykładowych rewizji, katalogi będą miały postać:
   
  \Users\Public\Documents\Altium\AD 10
  \Users\Public\Documents\Altium\AD 10 - 21yyy
   
 • Systemowe dane aplikacji (mesh, cache, uaktualnienia) i pliki licencyjne dla określonych rewizji można znaleźć w katalogach:
   
  \ProgramData\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  \ProgramData\Altium\<PlatformVersion> <GUID>_Security
   
  Dla przykładowych rewizji, ścieżki mogą mieć postać (wstawiając przykładowe identyfikatory GUID):
   

  {{\ProgramData\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\ProgramData\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  _Security}}


  {{\ProgramData\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}


  {{\ProgramData\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  _Security}}


   
 • Dane aplikacji użytkownika (DXP.rcs, UserTools.tlt, AdvPCB.dft, AdvSch.dft, ostatni Workspace, konfiguracje widoku PCB) dla określonej rewizji można znaleźć w katalogu:
   
  \Users\<ProfileName>\AppData\Roaming\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  Dla przykładowych rewizji i użytkownika Jan Kowalski, ścieżki mogą mieć postać:
   

  {{\Users\Jan Kowalski\AppData\Roaming\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\Users\Jan Kowalski\AppData\Roaming\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}


   
 • Lokalne dane aplikacji użytkownika dla określonej rewizji można znaleźć w katalogu:
   
  \Users\<ProfileName>\AppData\Local\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  Dla przykładowych rewizji i użytkownika Jan Kowalski, ścieżki mogą mieć postać:
   

  {{\Users\Jan Kowalski\AppData\Local\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\Users\Jan Kowalski\AppData\Local\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}

Windows XP

 • Główna ścieżka instalacji dla określonej rewizji Altium Designer ma postać:
   
  \Program Files\Altium\<SpecifiedProgramFilesLocation>
   
  Dla przykładowych rewizji, katalogi będą miały postać:
   
  \Program Files\Altium\AD 10
  \Program Files\Altium\AD 10 - 21yyy
   
 • Przykłady, biblioteki i szablony można znaleźć w katalogu:
   
  \Documents and Settings\All Users\Documents\Altium\<SpecifiedSharedDocumentsLocation>
   
  Dla przykładowych rewizji, katalogi będą miały postać:
   
  \Documents and Settings\All Users\Documents\Altium\AD 10
  \Documents and Settings\All Users\Documents\Altium\AD 10 - 21yyy
   
 • Systemowe dane aplikacji (mesh, cache, uaktualnienia) i pliki licencyjne dla określonych rewizji można znaleźć w katalogach:
   
  \Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  \Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\<PlatformVersion> <GUID>_Security
   
  Dla przykładowych rewizji, ścieżki mogą mieć postać (wstawiając przykładowe identyfikatory GUID):
   

  {{\Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  _Security}}


  {{\Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}


  {{\Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  _Security}}


   
 • Dane aplikacji użytkownika (DXP.rcs, UserTools.tlt, AdvPCB.dft, AdvSch.dft, ostatni Workspace, konfiguracje widoku PCB) dla określonej rewizji można znaleźć w katalogu:
   
  \Documents and Settings\<ProfileName>\Application Data\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  Dla przykładowych rewizji i użytkownika Jan Kowalski, ścieżki mogą mieć postać:
   

  {{\Documents and Settings\Jan Kowalski\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\Documents and Settings\Jan Kowalski\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}


   
 • Lokalne dane aplikacji użytkownika dla określonej rewizji można znaleźć w katalogu:
   
  \Documents and Settings\<ProfileName>\Local Settings\Application Data\Altium\<PlatformVersion> <GUID>
   
  Dla przykładowych rewizji i użytkownika Jan Kowalski, ścieżki mogą mieć postać:
   

  {{\Documents and Settings\Jan Kowalski\Local Settings\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {7DF7280E-CD03-40A9-A6A4-DDD057140F70}

  }}


  {{\Documents and Settings\Jan Kowalski\Local Settings\Application Data\Altium\AD 10

  Unknown macro: {566C1AFA-49CA-4B17-B7CB-70A2042D8DAC}

  }}

Deinstalacja

Odinstalowanie programu Altium Designer jest dokonywane przy użyciu aplikacji Altium Uninstaller. Aplikacja ta jest dostępna przez uruchomienie pliku AltiumUninstaller.exe. Plik ten jest dostępny na stronie AltiumLive i domyślnie zapisywany jest do tej samej lokacji co AltiumInstaller.exe.

By całkowicie usunąć instalację Altium Designer z komputera, najpierw usuń pobrane dane, a następnie zaznacz instalację i kliknij Remove Completely.

W zakładce Global Info wyświetlona zostaje lista wszystkich zainstalowanych sterowników, które również można odinstalować jeśli to konieczne. Kliknij przycisk Clean, by usunąć wszystkie dane pobrane przez Altium Download Manager. Zostanie wyświetlone okno Items to Clean, z poziomu którego możesz wybrać, jakie dane chcesz usunąć:

 • Repository Builds Cache – domyślnie zlokalizowane w \ProgramData\Altium\AltiumRepository (Windows 7) lub \Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AltiumRepository (Windows XP).
 • Download Manager Data – zlokalizowane w \ProgramData\Altium\AltiumDownloadManager (Windows 7) lub \Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\AltiumDownloadManager (Windows XP).
 • Plugin Content Cache – zlokalizowane w \ProgramData\Altium\PluginContentCache (Windows 7) lub \Documents and Settings\All Users\Application Data\Altium\PluginContentCache (Windows XP).

Przy każdej pozycji wyświetlana jest informacja o ilości miejsca na dysku zajmowana przez dane.


W zakładce Altium Designer Installations wyświetlona jest lista wszystkich instalacji Altium Designer (od AD10) wraz z informacją, czy dana rewizja / wersja jest zainstalowana czy też nie oraz ścieżką do głównego katalogu instalacyjnego (gdzie znajduje się plik DXP.exe). Kliknij na danym wpisie, by wyświetlić dodatkowe informacje.

Trzy przyciski odpowiadają poszczególnym stopniom odinstalowania programu:

 • Uninstall – usuwa katalogi instalacyjne (plików programu i współdzielonych dokumentów), lecz pozostawia katalogi preferencji. Pozwala to na import tych preferencji do innych instalacji.
 • Remove Preferences – usuwa katalogi preferencji, pozostawiając pozostałe katalogi.
 • Remove Completely – całkowicie usuwa daną instalację.


Labels
 • None